อุตสาหกรรมยานยนต์ในเกาหลีใต้

23 ธ.ค.

2010-hyundai-tucson-01

อุตสาหกรรมยานยนต์ในเกาหลีใต้

เกาหลีเป็นประเทศที่มีการพัฒนาของอุตสาหกรรมมาโดยลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม ยานยนต์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในยุคแรก(1960-1985) ของการเริ่มต้นอุตสาหกรรมรัฐบาลได้วาง นโยบายเพื่อ สนับสนุนอุตสาหกรรมโดยเริ่มจากมาตรการส่งเสริมการประกอบรถยนต์โดยการนำเข้าชิ้นส่วน ครบสมบูรณ์(CKD) จำกัดการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบที่นำเข้ามาประกอบรถยนต์ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ และได้ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระยะยาว มีเป้าหมายเพื่อผลิตรถยนต์เพื่อใช้ภายในประเทศ โดยเน้นรถยนต์ขนาดเล็ก อุตสาหกรรมชิ้นส่วนมีการเพิ่มปริมาณการใช้ชิ้นส่วนในประเทศร้อยละ 95 และขยายการส่งออกรถยนต์เกาหลี โดยมีมาตรการกีดกันการประกอบรถยนต์จากชิ้นส่วนที่นำเข้า จากต่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ ต่อมาในช่วง 1986-2000 รัฐบาลได้เปิดเสรีตลาดรถยนต์ให้มี ีความหลากหลายมากขึ้นทั้งรถยนต์โดยสาร รถยนต์บรรทุก และรถยนต์นั่งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงการลดภาษีลงมาจนเป็น 0 ในปัจจุบัน

          ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีได้พัฒนามาอย่างมากจนสามารถผลิตรถยนต์เป็นอันดับ 5 และ ส่งออกเป็นอันดับ 6 ของโลก ความสำเร็จของอุตสาหกรรมนี้ ี้ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุน ช่วยเหลือและการวาง นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้เกิดการบูรณาการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันยานยนต์ ์เกาหลีได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะให้อุตสาหกรรม ยานยนต์สามารถอยู่รอด แข่งขัน และรักษาการเป็นผู้นำระดับแนวหน้าได้ ้จึงมีนโยบายสนับสนุนหลัก ดังนี้
1.สนับสนุนการใช้พลังงานที่ปลอดภัยและการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน นำไปสู่การลงทุนด้า้นการวิจัย และพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก
2. สนับสนุนการใช้เครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดของผู้ขับขี่ในกรุงโซลโดยใช้นโยบายการลดภาษีเป็นตัวกระตุ้น
4. ส่งสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถโดยสาร เพื่อลดต้นทุนและรักษาระดับราคาค่าโดยสารให้คงที่
5. สนับสนุนการเข้าสู่ความเป็นสากลในการเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก ด้วยความได้เปรียบด้าน ค่าแรงที่ต่ำ มีวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น เหล็ก และคุณภาพที่ ่ได้มาตรฐาน ทำให้รถยนต์เกาหลีสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
6. สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM(Tier1)ต่างชาติ เช่น Delphi และ Bosch เป็นต้น และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนในประเทศออกไป ตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
7. สนับสนุนการเจราจาเขตการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและลดอุปสรรคทางการค้า รวมถึง การหาแหล่งวัตถุดิบ ทรัพยากร และผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับสากล (Global sourcing suppliers)
จากนโยบายหลักข้างต้น ทำให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลียังสามารถที่จะพัฒนาและรักษาระดับแถวหน้าของโลกได้ต่อไปอย่างแน่นอน ด้วยความมุ่งหมาย ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และการบูรณาการอย่างสมบูรณ์
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: